Klachtenafhandeling

MSH klaproos

Wanneer u een klacht heeft, laat het mij weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen.

Voelt u zich niet in staat uw klacht met mij te bespreken of komen wij er samen niet uit, dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen.

Wordt uw klacht niet opgelost, dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie Zorggeschil neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de NVKH.

Logo Zorggeschil
Logo Quasir