Hoe werkt 't?

MSH marianne

De behandeling bestaat uit verschillende consulten en een regelmatige afstemming tussen de consulten door.

Het eerste consult duur meestal 1 á 1,5 uur. Hierin wordt de basis gelegd voor de behandeling en ik wil dan ook graag zoveel mogelijk te weten komen over de acute klacht, ziektes uit de familie, de biografie en andere ziektes die doorgemaakt zijn.

Soms vragen patiënten zich af waarom een consult zo lang duurt:
“Hoe moeilijk kan het zijn om iets voor hoofdpijn te geven”?
Mijn antwoord daarop is dat ieder mens uniek is en hoofdpijn heel veel  verschillende oorzaken kan hebben. Denk aan schommelingen in de hormoonhuishouding, spanningen op het werk, als symptoom van een allergie/voorhoofdsholteontsteking, een verkeerd voedingspatroon, als restverschijnsel na een ongeval, of als gevoeligheid meegekregen van de ouders. Daarnaast komen de andere zaken ook aan bod – een klacht staat vrijwel nooit alleen.

Na het eerste consult schrijf ik één of meerdere homeopathische geneesmiddelen voor. In de zes weken die daarop volgen, vraag ik de patiënt om heel alert te zijn op alle veranderingen. Dit nemen we mee in het volgende consult.

Tijdens het tweede consult worden de ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties naar aanleiding van de behandeling besproken. Ik zal ook vragen of er nieuwe klachten zijn en of er nog dingen gebeurd zijn in het dagelijkse leven.

Op basis van al deze informatie wordt er een nieuw geneesmiddel voorgeschreven of wordt het te gebruiken middel bijgesteld. Het kan ook zijn dat er een tweede middel bij komt ter ondersteuning. Een vervolgconsult duurt meestal 60 minuten. Tijdens ieder vervolgconsult probeer ik signalen op te vangen die van belang kunnen zijn voor een behandeling.

Naast de lichamelijke klachten wordt er ook gekeken naar het welbevinden van de patiënt, de leefstijl en de leefgewoontes.

Mocht het nodig zijn, dan kan de patënt mij ook altijd in de tussentijd bellen/mailen. Indien nodig, wordt de sterkte, of het middel aangepast.